Page 13 - 438641_Pa plats i tiden 3_Galapagos_FLIP PDF
P. 13

  3. Fängelset
Det bor inte många människor på den lilla ön. De flesta är fångar. Fängelset ligger här långt ute i havet för att de inte ska kunna rymma. Det behövs inga murar och inga kedjor att hålla fast fångarna med. Hur skulle de kunna rymma härifrån? Det är många mil till nästa ö och ännu längre in till fastlandet. Ingen kan simma så långt.
Ibland undrar Pablo vad fångarna har gjort för att hamna här. Har de mördat och stulit?
En gång frågade han Leon.
– Jag var hungrig, sa Leon. Jag och min fru och mina barn var så hungriga att jag måste stjäla mat. Annars hade vi dött.
17

   10   11   12   13   14