Page 12 - 438641_Pa plats i tiden 3_Galapagos_FLIP PDF
P. 12

 Pablo har alltid varit en samlare: stenar, skalbaggar och växter. Här ska ingen få förstöra samlingen för honom. Så som Manuel gjorde ibland hemma i byn.
Manuel är dum, tänker Pablo. En riktigt stor och stark dumskalle.
Ändå saknar Pablo honom ibland.
16   10   11   12   13   14