Page 13 - 086622 666 - del 5_Lat deras benknotor sjunga_FLIP PDF
P. 13

  Om de inte hade hunnit fly i tid. Det var ett fördömt hus.
För många år sedan hade Boudica bott i det hemska huset ihop med tre föräldralösa barn. Boudica var en gammal kvinna som tog hand om de små. Som tack fick hon bo i huset.
De tre ungarna sprang runt överallt i trakten och hittade på hyss. Men en dag var de bara försvunna.
Ingen såg varken barnen eller Boudica igen. Men alla visste vad som hade hänt. Boudica var nämligen en häxa. En häxa som dyrkade de förbjudna gudarna. Hon kände till deras magi och trolldom. Alla visste att hon gick runt i skogen och samlade örter och läste i svarta böcker. Och det blev barnens öde.
11


   10   11   12   13   14