Page 11 - 086622 666 - del 5_Lat deras benknotor sjunga_FLIP PDF
P. 11

  Kapitel 2
Hela trakten hade varit plågad under lång tid. Kornas mjölk var sur. Hönsen ville inte lägga ägg. Tupparna kunde inte gala längre. Säden ruttnade bort på åkrarna och fåren kom inte hem från betet.
Det hade hållit på för länge. Människorna hade ont om mat. Snart var vintern här och då skulle de sista förråden vara tomma. Alla skulle svälta ihjäl om ingen gjorde något.
Det var någon slags förbannelse. Spöken och demoner lade sig i naturens ordning. Hemlösa andar som ännu inte hade hittat fram till de dödas rike, Mag Mell.
9


   9   10   11   12   13