Page 13 - 086189_Unga superhjaltar_GHOST3_FLIP PDF
P. 13

      I ena hörnet sitter en flicka. Hon stirrar vettskrämt på alla män med vapen.
   

   10   11   12   13   14