Page 12 - 086189_Unga superhjaltar_GHOST3_FLIP PDF
P. 12

   En av männen hittar en ficklampa. Han tänder den och riktar den rakt in i lådans inre.
   

   10   11   12   13   14