Page 7 - 083409_På_plats_i_tiden_8_FLIP PDF
P. 7

  Det är 1767. Albert är 11 år och bor i den lilla staden Salzburg i Österrike. Hans pappa jobbar med att stämma olika musikinstrument.
En dag följer Albert med sin pappa hem till några som vill ha sitt piano stämt.
Där träffar Albert en pojke som heter Wolfgang. Han kan spela piano som ingen annan. En del säger att han är ett underbarn.
Snart får Albert reda på något om Wolfgang som ingen annan vet.   5   6   7   8   9