Page 5 - 083409_På_plats_i_tiden_8_FLIP PDF
P. 5

  Innehåll
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10. Avslöjade........................................................................ 44 Kapitel 11. En bluff?.......................................................................... 47 Kapitel 12. Testet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Kapitel 13. Avsked............................................................................. 56
Fången...................................................................................7 Pojken i fönstret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Borta....................................................................................17 Wolfgang.......................................................................... 19 Som en fånge................................................................. 24 Magiskt.............................................................................. 28 Floden.................................................................................32 David.................................................................................... 36 På andra sidan .............................................................. 41   3   4   5   6   7