Page 14 - 080255_Gult kort 4_Matchen_FLIP PDF
P. 14

                     Art nr 080255
   www.hegas.se
 John och Julia är ihop. De har varit ihop i tre månader och två dagar. Det har varit en fantastisk tid. Men John börjar bli orolig när Julia helt plötsligt blir konstig, sur och butter.
Är hon kanske kär i någon annan?
S S a a m m t t i i d d i i g g t t n n ä ä r r m m a a r r s s i i g g å å r r e e t t s s m m a a t t c c h h . . F F o o t t b b o o l l l l s s m m a a t t c c h h e e n n s s o o m m s sk k a a a av v g g ö ö r r a a v v i i l l k k a a s s o o m m ä ä r r b b ä ä s s t t . . K K i i l l l l a a r r n n a a s s l l a a g g m m ö ö t t e e r r t t j j e e j j e e r r n n a a s s
lag. Det är matchen som alla vill vinna.
Matchen är fjärde boken i serien Gult kort
om ett gäng killar och tjejer som spelar
fotboll. Och om deras vardag med vänskap
och träning men också om problem och orättvisor.

   10   11   12   13   14