Page 9 - 088336_Nina och Nino_Albert Einstein_FLIP PDF
P. 9

                    Einstein föddes
1879 i Tyskland. Landets ledare hette Otto von Bismarck. Han ville att unga män skulle göra militärtjänst.
Då tog Einstein sitt första stora beslut. När han var 15 år lämnade han Tyskland. Han ville inte göra militärtjänst.
 Och i militären måste man lyda order!
Vad sa hans föräldrar?
De hade redan flyttat till Italien för att jobba. Einstein försökte komma in på Tekniska högskolan i staden Zürich i Schweiz.
Lätt som en plätt för ett geni, va?
Inte alls! Han klarade inte provet.
Men året efter kom han in. Man får inte ge upp!
Jag föraktar dem som tycker det är roligt att marschera i takt till musik! *
  * Det Albert Einstein säger i den här boken har han sagt på riktigt.
77   7   8   9   10   11