Page 8 - 088336_Nina och Nino_Albert Einstein_FLIP PDF
P. 8

           Men skolan är inte min grej.
Jaså?
Han började inte prata förrän han var tre år. Och han hade det jobbigt i skolan.
Einstein var faktiskt inte heller duktig i skolan!
 Han var duktig på matematik. Men han var långsam och ställde många frågor.
Och han ville inte göra som lärarna sa.
   6
När Einstein är här kan jag inte hålla ordning i klassen!   6   7   8   9   10