14/6
Hegas

Hurra för Kvarnbyskolan som får Hegas stipendium!

 

Vinnare av Hegas Stipendium är Kvarnbyskolan i Mölndal

Från vänster: Peter Löfstrand, lärare i Svenska A; Marie Gustafsson, lärare i Svenska A;
Margareta Guldér, bibliotekarie; Therese Svensson, lärare i svenska/SO
och Martin Feuk, lärare i Svenska/Idrott.

Hegas stipendium 2018 tilldelas Margareta Guldér, bibliotekarie på Kvarnbyskolan i Mölndal och hennes kollegor. De får det för att de på ett lustfyllt och angeläget sätt kommer att driva ett ämnesöverskridande projekt om spökhistorier och vandringssägner med fokus på läslust, samspel och inkludering. Spökhistorierna kommer in i ett ämnesöverskridande sammanhang som främjar språkutveckling och mångkulturellt utbyte då två klasser i åk 8 samt minst en grupp nyanlända ungdomar kommer att delta.

Arbetsområdet om spökhistorier kommer att drivas under hösten 2018 och mynna ut i skrivarcirklar, berättarträffar, konstutställning och filmvisning. Vi har pratat med Margareta Guldér som är hjärnan bakom projektet.

Läslust, inkludering och samspel genom klassiker

– Huvudsyftet med projektet är att väcka läslust hos alla våra deltagande elver och verka språkutvecklande. På Kvarnbyskolan kommer att arbeta med två klassiker i årskurs 8 och med en grupp nyanlända. Vi hoppas att projektet, förutom att väcka läslust och vara språkutvecklande, bidrar till samspel och inkludering. Vi kommer dessutom att samarbeta med kommunens språkcentrum och skolbiblioteksnätverket vilket innebär fler grupper med nyanlända på andra skolkor kan komma att inkluderas. Arbetssättet och material kommer att skilja sig något mellan de båda grupperna, men metoderna kommer att vara de samma och vi hoppas på korsbefruktning mellan tre ämnen: svenska, religion och biologi berättar Margareta Guldér.

Vandringssägner över landsgränser

Tyngdpunkten kommer att ligga på svenskämnet med kulturhistoriska inslag. Projektet kommer att arbeta med allt från historiska sägner till nutida vandrigssägninger. Här hoppas de att nyanlända elever bidrar med spökhistorier och sägner från sina respektive hemländer. Eleverna kommer läsa spökhistorier och skriva egna spöknoveller och/eller producera boktrailers. Bibliotekarierna kommer att hålla i läsecirklar där spökböckerna och/eller novellerna diskuteras.

Källkritik, kropp och kulturhistoria

– I samband med att vi läser om sägner tar vi även upp den källkritiska aspekten av vad och varför saker och ting sprids på nätet. I religion diskuterar vi sägnernas koppling till den svenska kulturhistorien och till olika religioner och i biologin tar vi upp hur kropp och knopp reagerar på skräck. Redovisningen beror lite på vad eleverna väljer att arbeta med. Våra interna redovisningar kommer bland annat innehålla berättarträffar är eleverna får berätta sina spökhistorier för oss och för varandra, en konstutställning och en filmvisning. Vi tycker vår projekt är extra angeläget på grund av integreringstanken. Eleverna får tillfälle att lära känna varandra och utbyta tankar och idéer förutom att de på ett kreativt sätt lär sig svensk kulturhistoria och källkritik berättar Margareta Guldér.

Projektet kräver ett samarbete mellan tre ämnesområden: svenska, biologi och religion. Även lärarna och bibliotekarierna måste hålla samman. Vad är dina bästa tips till andra inom skolan som vill skapa projekt som samarbetar mellan olika ämnen och yrkesgrupper?

– Mitt bästa tips är att inte vänta på att någon ska komma och fråga. Ta egna initiativ till samarbete och gärna presentera ett färdigt förslag. Jag tycker att man ska driva projekt som man själv tycker är roliga och givande och som naturligvis följer läroplanen. Sen gäller det även att fråga rätt person/personer.

Ett syfte med projektet är att bidra till integration och delaktighet genom inkludering. Hur uppstår möjligheterna till det genom läsningen?

– Att läsa böcker och prata om böcker man läst kan är ett fantastiskt sätt att lära känna sig själv och få förståelse för andra. Att prata om boken man läst är oslagbart, för det lägger alltid något nytt till den egna läsupplevelsen. Man utbyter erfarenheter med varandra och lär känna varandra säger Margareta Guldér.

Under sommaren kommer det skapas en blogg där vi får följa projektet, så håll ögonen öppna! Grattis önskar alla på HEGAS!

Vill du söka Hegas stipendium? När höstkatalogen 2018 kommer ut i mitten av augusti är det dags! Läs mer här.