2021-06-11 15:27
Hegas

Lättlästa böcker väcker både läslust och öppnar dörren för läsningens mängdträning om du frågar oss. Men är det bara barn och unga med dyslexi som behöver lättlästa böcker? Nej, det finns andra grupper som har stor nytta av lättläst.

Utan läslust blir mängdträningen omöjlig. Hur ska du tvinga ett barn att läsa ett maraton? Det blir nog både svårt och obehagligt för alla inblandade. Bättre att hitta det som väcker läslusten så att det där maratonet blir lite mer av ett äventyr, eller hur? Där kan lättläst hjälpa dig som bibliotekarie, pedagog eller förälder att locka läsaren till att läsa mer (Här har du 5 tips om hur du blir en läsande förebild).

Barn och unga som kan behöva lättläst

Men vem behöver egentligen lättläst? Enligt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har cirka 800 000 personer i Sverige en läsförmåga som innebär att de har ett behov av lättillgängliga texter. Bland dessa 800 000 personerna hittar du tre olika grupper som du kan stödja med vår utgivning:

• Barn och unga som är ovilliga eller ovana läsare.
• Barn och unga med normbrytande funktionsvariation.
• Barn och unga med svenska som andraspråk.

Ovilliga eller ovana läsare

Den här gruppen överlappar ibland av de andra två. För ovilja och ovana uppstår bland annat när läsaren upplever att boken är för svår, ointressant eller att läsande förebilder saknas. De här läsarna kan hitta till läslusten genom lättläst på rätt nivå. Tänk hur häftigt det måste kännas att för första gången läsa ut eller lyssna klart på en bok!

Det finns också läsovilliga läsare som är i behov av lättlästa böcker. Det som utmärker läsovilliga barn och ungdomar är precis som det låter, deras ointresse för läsning. Precis som med ovana läsare, kan ointresset bero på en avsaknad av läsande förebilder. Att sakna vanan eller intresset för böcker gör läsning till en stor utmaning. Då är en lättläst tröskelbok som väcker läslusten en bra ingång till böckernas fantastiska värld.

Ombytta roller

Läsare med normbrytande funktionsvariationer 

Lättläst fyller även viktig funktion för personer med normbrytande funktionsvariationer. Här kommer vi främst att prata om barn och unga. För att få samma möjlighet att bli en aktiv del av samhället och ta del av samma nyheter, litteratur och populärkultur är lättläst och klarspråk viktiga delar. Utan den anpassningen hamnar individen lätt utanför – ett funktionshinder uppstår eftersom omgivningen saknar anpassning. På vilken nivå och på vilket sätt texten måste anpassas utgår från individens funktionsvariation. Kanske är det bildstöd, epub3 med textmedföljning eller ljudbok som gäller (här läser du mer om att läslyssna).

En grupp som har stor nytta av lättläst är barn och ungdomar med språkstörningar. De har ofta svårt att hänga med i en berättelse. Där är det avgörande att handlingen är rak och där svåra eller knepiga ord förklaras i ett sammanhang. Bildstödet med bokens illustrationer är då extra viktigt för läsaren. Link-systemet är ett särskilt framtaget lässystem för just detta. Sambandet mellan bild och text hjälper läsaren att avkoda svåra ord i texten.

Läsare med svenska som andraspråk

En annan grupp som kan accelerera sin läsförmåga med hjälp av lättläst är de som håller på att lära sig svenska. De kan vara nyanlända i Sverige eller ha föräldrar som inte talar svenska. Några barn har dessutom ett förstaspråk som saknar skriftspråk. Det innebär att det skrivna ordet varken existerar i deras hem eller i deras begreppsvärld. Att komma igång med läsningen när skolan börjar blir då tufft men med texter på rätt nivå som inte gör avkall på innehållet hjälper.

Pojken och trollkarlen

Genom att erbjuda lättlästa böcker till elever som har svenska som andraspråk, hjälper det dem att förstå den nya kulturen. Då blir läsning en nyckel till integration och social deltagande. De eleverna behöver lättlästa böcker som är på deras nivå och anpassat till deras ålder och intressen. Genom parallellböcker kan eleven följa med i berättelsen på sitt modersmål och på det svenska språket samtidigt. 

Varför du ska välja en lättläst Hegas-bok

Fördelen med att erbjuda Hegas lättlästa böcker till dina barn och unga är att du kan vara säker på att läsaren hänger med i berättelsen. Våra böcker har en rak och tydlig handling, begränsat antal medverkande och vi har givetvis inte med några förvirrande parallellhändelser. Språket är alltid lättlästbearbetat oavsett Hegas-nivå och svåra ord sätts i ett sammanhang eller finns förklarade i en ordlista.

Ordlista ur Xander

För vet du vad som faktiskt är viktigast för att barn och unga ska identifiera sig som läsare? Att de får uppleva hur det är att läsa ut en bok! Det spelar ingen roll om boken är tunn eller tjock, facklitteratur eller science fiction – eller om ljudboken är 10 minuter eller 3 timmar. Så länge läsaren klarar av att läsa ut eller lyssna klar på den är det bok som bok, läsning som läsning som gäller. Fortsätt att utmana inom rimliga gränser så ska du se att varenda en kan bli en riktigt stark läsare som formar framtiden.

Vill du ha tips och råd? Mejla redaktionen!

En kort introduktion till Hegas

1983 fick specialpedagogerna Gun Hållander och Siv Aronsson nog. De saknade bra lättlästa böcker till sina elever och tog saken i egna händer. De startade Hegas för att ge ut lättläst skönlitteratur som ger en grym läsupplevelse och håller hög kvalitet. Idag finns utgivningen i flera former: som fysisk bok, epub3 och ljudbok.

Redan från början ställde Gun och Siv frågan till sig själva och omgivningen: Hur får vi läsovilliga barn och ungdomar, oavsett bakgrunden till läsoviljan, att upptäcka att läsning kan vara lust och glädje? Lättläst är ett sätt att hjälpa barn och unga att hitta till läsningen och börja se sig själv som läsande individer. Sedan vågar de snart ta sig an större utmaningar.

Gun Hållander och Siv Aronsson