2020-01-09 14:48
Hegas

I det läsfrämjande arbetet med en generation där social interaktion sker hela tiden måste också läsningen bli social. Det säger forskaren Leslie B. Preddy. Unga engageras av litteratur om de får samtala om den och om det innebär en social aktivitet. Men hur gör man läsningen till en social aktivitet då? Och vad betyder det egentligen när man pratar om social läsning? Här får du 4 tips. 

Social läsning handlar om att samla människor runt en bok och göra läsningen till en aktivitet där flera personer kan delta – inte bara den som läser. Det handlar om att skapa samtal, ett gemensamt intresse, lyfta frågor eller knyta an till personen bakom boken eller andra som läst den. Att skapa en gemensam upplevelse eller utgångspunkt. Med dagens teknik behöver det inte ens ske i ett fysiskt rum, social läsning kan också ske på internet!

1. Boksamtal i grupp eller bokcirklar

Bokprat introducerar böckerna för tänkbara läsare, boksamtal fördjupar istället läsningen av redan lästa böcker. Bokcirkel är ett vanligt ord på ett organiserat boksamtal där människor möts och diskuterar en bok de läst. Ofta har alla läst en och samma bok men boksamtal kan egentligen göras hur som helst och när som helst. Det kan handla om att läraren berättar om en bok som den nyligen läst och frågar om någon i klassen också läst den. Det kan vara en förälder som läser en bok med sitt barn och sedan diskuterar vad de tyckte om berättelsen eller karaktärerna. Poängen är att prata om böckerna och göra läsningen till en gemensam aktivitet.

2. Litteraturdiskussioner på forum och bloggar

Boksamtal och diskussioner behöver inte nödvändigtvis ske i hemmet eller i skolan. Internet är en perfekt plats för att hitta andra läsande människor – och för att finna inspiration och läslust. Varför inte låta ungarna själva starta en bokblogg? Eller söka efter intressanta böcker att läsa på olika forum för böcker? Genom att ta in teknik som de redan finner intressant kan du visa på att böcker inte nödvändigtvis bara handlar om bibliotek eller dammiga bokhyllor.

3. Författarbesök

Författarbesök är ett uppskattat sätt att göra läsningen mer social. Barnen får lära sig mer om bakgrunden till berättelsen de läst, lära känna författaren och kanske också se att en författare kan vara som vem som helst. Dessutom kan det bli intressanta diskussioner när barnens egna tolkningar av karaktärerna möter författarens egna intentioner.

4. ”Mass reading events”

Mass reading events är ett uttryck för bland annat TV- och radiosända bokklubbar, eller event där större grupper av människor (som en stad eller en skola) läser samma bok. Ett exempel på ett sådant är Göteborg och deras årskurs 3-bok. Ett annat exempel kan vara när en kändis rekommenderar en bok och pratar om den vilket leder till att de som följer kändisen också läser boken, och plötsligt delar mängder av främmande människor en gemensam upplevelse. Och det är just den gemensamma upplevelsen som anses så viktig och avgörande med social läsning. Kanske finns det någon som barnen ser upp till som kan rekommendera en riktigt bra bok?

Vill du få mer tips? Läs våra 3 knep för ökat läsfrämjande