Tävling

 

Utgå från vår populära al-Hakawati-serie. Böckerna är med parallelltext på både svenska och arabiska. Du hittar dom här upp och ner vid sidan om! Gör så här!

1. Jobba två och två

Helst en svensktalande och en arabisktalande, men det går att också vara endast svensk- eller arabisktalande.

2. Läs för varandra!

Turas om att läsa för varandra i par.

3. Skriv om slutet

Diskutera och hitta på ett nytt slut i respektive par.

4. Formulera ner och illustrera

Gör tillsammans en passande bild, som illustrerar det nya slutet.

5. Skicka in svaret

De nya sluten skickas in till Hegas senast den 1 maj 2018.
Bokförlaget Hegas
Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Märk kuvertet: Tävling - Ett plus ett blir mer än två

Tävling