Tävla med Hegas al-Hakawati

Tävla med Hegas al-Hakawati

Plocka fram era inre berättare och skriv om en syrisk folksaga! al-Hakawati betyder berättare och få saker främjar fantasin och läslusten som muntligt berättande.

Vem kan tävla?

Ni deltar i tävlingen som klass, oavsett om ni går i grundskolan, gymnasiet, SVA eller SFI. Huvudsaken är att ni kan dela in er i par med en svensk- och en arabisktalande eller tvåspråkiga elever som lär sig svenska eller arabiska.

Gör såhär!

Välj en bok ur serien al-Hakawati. al-Hakawati är syriska folksagor med parallelltexter på arabiska och svenska.

1. Jobba två och två
Dela in klassen i par. I varje par ska det antingen vara en svensk- och en arabisktalande eller tvåspråkiga som lär sig svenska eller arabiska.

2. Läs för varandra
I paren turas ni om att läsa den syriska folksagan för varandra.

3. Skriv om slutet
I paren diskuterar ni vilken händelse det är som gör att huvudpersonen hamnar i knipa. Tänk om huvudpersonen hade gjort på ett annat sätt? Hur slutar sagan då?

4. Var författare och illustratörer
Nu ska ni parvis vara författare! Skriv om och illustrera sagan utifrån era diskussioner. Hur slutar er saga?

De nya sluten och illustrationerna skickar ni till Hegas senast 31/10 2018. Glöm inte kontaktuppgifterna!

Mejl: info@hegas.se.
Märk mejlet “Tävling al-Hakawati”

Post: Bokförlaget Hegas
Bredgatan 11
252 25 Helsingborg