Tävla med Hegas om en klassuppsättning böcker!

Tävla med Hegas

Det är dags för synopsis kalopsis med Hegas! att träna på att skriva en synopsis är ett bra sätt att träna sin läsförståelse. Att plocka ut början och slutet är enkelt, men hur förstår du vad som är det viktigaste däremellan? Och knorren – vad är den? Jo! Ta era synopsisar och gör individuella seriestrippar om tre rutor av dem.

Tävla om en klassuppsättning (30 ex) av valfri lättläst Hegas-bok! Hur? 

1. Välj en Hegas-titel. Hela klassen behöver inte läsa samma bok.

2. Skriv individuella eller gememsamma synopsis. 

3. Gör sedan en seriestripp om tre rutor var. Kom ihåg att skriva bokens titel!

Vi behöver era tävlingsbidrag senast den 30 november 2019. Vinnare meddelas i mitten av december. Skicka bidragen till:

Bokförlaget Hegas
Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Märk kuvertet: Tävla med Hegas

Ladda ner mallen här!