28/5
Hegas

Wafaa Sulaiman som själv flytt från Syrien vet hur det är att vara ny i ett främmande land. Idag jobbar hon på Malmö stadsbibliotek och brinner för att lära ut svenska till arabisktalande barn och ungdomar. Enligt henne är språket viktigt för identiteten. Och böcker hjälper individen att förstå det nya samhället. 

Kulturkrockar kan uppstå när man kommer till ett nytt land, vilket kan leda till stor frustration. Att dessutom inte kunna landets språk gör det svårt att förklara dels hur man känner men också att förstå vad som händer. Att kunna uttrycka sina tankar och förmedla vem man är ger också bättre självförtroende. Språket är därför en viktig del i att både behålla och skapa sin nya identitet. 

Böcker speglar samhället

Vidare, hjälper språket individen att förstå det nya samhället. Böcker speglar samhället, dess värderingar och kultur. När man förstår språket kan man också ta del av samhället på ett djupare plan. Det ger en känsla av samhörighet.

Parallelltexterna skapar förståelse

Parallelltexter är ett bra sätt att lära sig ett nytt språk eftersom eleverna enkelt kan jämföra språken, vilket ökar språkförståelsen. Att känna till ordet på både arabiska och svenska ökar elevens språkliga förmåga och rikedom.

– Ett annat sätt att jobba med två språk samtidigt är att spela in texten så att eleverna kan höra och se samma text på olika språk. Ibland låter vi också eleverna sammanfatta texten på båda språken, både skriftligt och muntligt. Språket är viktigt för att förstå det nya samhället och litteratur kan säga mycket om hur ett samhälle tänker och fungerar, säger Wafaa.

Nyfiken på Hegas arabiska titlar? Ta en titt på lättläst på arabiska

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur: