20/9
Hegas

MeraHegas är din digitala verktygslåda för att öka läslusten och läsförståelsen i klassrummet. Dessutom innehåller tjänsten en härlig mix av temaboxar som hjälper dig att arbeta ämnesöverskridande med läsningen. MeraHegas är framtaget av legitimerade lärare och är kopplat till Lgr 11 och erbjuder ett varierande och kreativt utbud – allt för att kunna anpassas till just dina elever.

Mer än bara läsnycklar

MeraHegas innehåller så klart de uppskattade läsnycklarna som går att anpassa och redigera för att passa just din undervisning och dina elever. Men MeraHegas ger också dig och dina elever tillgång till alla Hegas e-böcker och alla övningar, texter och läsnycklar har talsyntes. För den som vill jobba ämnesöverskridande finns färdiga temaboxar om allt från kärlek och historia till skräck och samhällsfrågor. Boxarna innehåller ett färdigt urval av titlar och speciellt utvecklade läsnycklar. Böckerna och materialet som hör till Tema-boxarna är tänkta att passa läsare inom något av Hegas olika åldersspann; 6-8 år, 9-12 år eller 13+ år. Gränsen mellan barn- och ungdomsböcker är inte alltid lätt att dra men böckerna i respektive box är uttagna för att innehållet är engagerande och passar i temat även om de ibland är avsedda för en något yngre målgrupp. Och precis som böckerna är olika krävande så finns det uppgifter av olika karaktär och svårighetsgrad, så att du som pedagog kan välja ut vad som passar din klass, grupp eller enskilda elever.

En kreativ upplevelse

Eleverna kan välja om de ska svara med text, ljud, bild eller film vilket skapar en kreativ och lustfylld upplevelse kring läsningen. Med utgångspunkt i det vidgade textbegreppet är det viktigt att hitta spännande kopplingar mellan böcker och andra media. Detta för att skapa en bred bild av litteraturens och berättelsernas olika former och möjligheter. Dessutom erbjuder läsnycklarna eleverna att arbeta med texten i grupp och genom diskussion få en ökad läsförståelse samtidigt som eleverna får en möjlighet att lära av varandra och få nya perspektiv på det som berättats. Samtidigt får eleverna träna på att lyssna och uttrycka sina åsikter i grupp.

Första månaden konstadsfri

Tanken med det pedagogiska materialet i form av läsnycklar och tema-boxar är att möjliggöra flera sätt att arbeta med skönlitteratur i klassrummet men fortfarande låta boken få vara en skönlitterär upplevelse. Just nu välkomnar vi alla lärare till MeraHegas genom att bjuda på den första månaden. Efter din provmånad kan du välja att prenumerera i 3, 6 eller 12 månader och just nu kostar prenumerationen endast 3 kronor per elev och månad.

Låter MeraHegas som någonting som passar dig och dina elever? Här kommer du igång! 

    Varor som nämns i nyheten