"När jag och mina elever läser skönlitteratur tillsammans har ordbilderna varit ett stort stöd. Vi samtalar om ordbilderna innan vi börjar läsa, vilket ger eleverna förförståelse och det underlättar att komma in i läsningen."