1/2
HegasStoryTALK lockar fram berättarlusten och inspirerar till att lättare förstå sig på varandra. Den arabisktalande läsaren som ska lära sig svenska känner sig bekväm i miljön. Den svensktalande är bekväm i språket men möter en ny kultur i berättandet på ett lekfullt sätt.
Aktiviteterna i våra workshoppar kommer att jobba med kritiskt tänkande och inte bara lära deltagarna vad de ser utan även ställa sig frågan varför och hur det blev så. StoryTALK uppmuntrar till att tänka i nya banor genom berättandet.

Hegas bjuder på 6 st workshoppar. Vill du att vi ska komma till dig?
Stöd från Kulturrådet har gjort detta viktiga projekt möjligt.
För mer information om StoryTALK, hör av dig till Fatma Alhajji på: fatma@ordstark.se

Varje deltagare får en del ur vår al-Hakawati-serie!

 

  Varor som nämns i nyheten

 • Vem är det som är klokast? En kung har tre döttrar som han älskar högt. En da...
  159 kr
 • En svart getabock vill hitta gott, grönt gräs. Därför går han upp i bergen. H...
  159 kr
 • al-Hakawati - Pojken och trollkarlen. En fattig kvinna vill att hennes son sk...
  159 kr
 • Mannen Asfour är lyckligt gift med kvinnan Jaraade, men de är fattiga. Asfour...
  159 kr