22/10
Hegas

Våga involvera skolbibliotekarien!

Om skolan involverar skolbiblioteket i sin verksamhet finns det mycket att hämta för både elever och lärare. Förutom att elevernas språkutveckling blir bättre blir de även bättre läsare och informationssökare. Lärarna kan få hjälp med att till exempel utbilda i källkritik, hitta nya spännande böcker och olika sätt en kan läsa på.

Andra saker skolbibliotek är bra på, och som gynnar elevens skolgång är:

• Hitta böcker, hemsidor och andra informationskällor till projekt inom alla ämnen.
• Att para ihop rätt bok med rätt elev. Det är A och O för att göra läsningen rolig!
• Inspirera till läsdagar och läsprojekt inom vilket ämnesområde som helst.
• Hjälpa elever att hitta e-böcker, ljudböcker eller lättlästa böcker efter behov och förutsättning.
• Har god kunskap om olika digitala verktyg som ger inspiration och nya dimensioner till aktuella ämnen.
• Känner till var det finns färdigt material att hämta, som Hegas Läsnycklar.
• Hjälpa lärare att skapa ämnesöverskridande projekt som fördjupar lärandet.

Internationella skolbiblioteksdagen uppmärksammar vikten av samverkan

Idag är det internationella skolbiblioteksdagen som instiftades av International Association of School Librarianship. Varför? Jo, för att uppmärksamma hur viktigt det är med skolbibliotek för att eleverna ska bli aktiva samhällsmedborgare. Skolbiblioteken är helt enkelt en viktig pedagogisk resurs som kan hjälpa elever att bland annat bli bättre läsare och informationssökare.

Då måste skolbiblioteket integreras i den pedagogiska verksamheten, något som definieras i den reviderade läroplanen för förskolan, grundskolan och fritidshemmet. Sedan 2011 står det dessutom i skollagen att varje elev ska ha tillgång till ett skolbibliotek.

Skolbiblioteken som pedagogisk resurs

Skolinspektionen gjorde i år en granskning av skolbiblioteken. Till exempel kom det fram att det främst är undervisningen i svenska som drar nytta av skolbiblioteket. Dessutom finns det stora skillnader mellan hur skolorna gör. Vill du veta mer om hur skolbiblioteken används som pedagogisk resurs hittar du rapporten här.

    Varor som nämns i nyheten

  • Skruvade Sagor är vårt nya sagospel där man ska samla ihop de olika delarna s...
    79 kr
  • I 6-packet får du 6 stycken kortlekar. Perfekt för klassrummet, fritidsgården...
    259 kr