31/3
Hegas

Kävlinge kommuns skolbibliotekarier hjälps åt att sätta ihop både klassuppsättningar och lärarhandledningar. Idag finns handledningarna tillgängliga för alla och används och uppskattas av människor över hela Sverige. Startskottet för samarbetet och de uppskattade verktygen var en teaterföreställning. Sju år och flera böcker senare fortsätter de att arbeta som ett team.

Började med en teater

Maria Bolmehag är en av skolbliotekarierna i Kävlinge kommun. Hon jobbar på Tolv-åkerskolan i Löddeköpinge och är en av dem som varit med och skrivit flera av de populära lärarhandledningarna. Det var när en lågstadieklass skulle se teaterföreställningen Edward Tulanes fantastiska resa som det hela började. En lärare tyckte det var en bra idé att högläsa boken innan och önskade få en handledning till den. Där och då skrev Kävlinge kommuns skolbibliotekarier den första lärarhandledningen. Det är över sju år sedan nu och lärarhand-ledningarna har blivit populära över hela landet.

– Det var ju inte så vanligt då men många lärare kom ju till oss och frågade efter tips på pedagogiska frågor för att kunna diskutera böckerna mer i klassrummet. Vi får ju ofta tips från lärare som önskar handledning till en specifik bok och vi försöker hinna med så många som möjligt, säger Maria.

De är sju stycken som gärna arbetar tillsammans men ibland behöver de dela upp sig för att hinna med. När de fått tips om en bok eller själv hittat en bok de tycker skulle vara bra att arbeta med bestämmer de ett datum då boken ska vara läst. Fram till dess får alla skriva ner egna frågor och fundering-ar och på fredagsmötena går de igenom boken, kapitel för kapitel.

– Helst jobbar vi ju alla tillsammans. Alla tänker ju olika och har olika infallsvinklar vilket gör att man ofta hittar många fler bra frågor när man sitter där och pratar om boken, säger Maria.

Diskussionen i centrum

Även om de försöker hinna med så många som möjligt fokuserar de numera på böcker som passar bra i klassuppsättningar.
– Ibland hittar man ju böcker som man tänker att ”den här måste vi ha i en klassupp-sättning” och då gör vi alltid lärarhandledningar till dem. Vi hjälps åt inom kommunen då. Alla bibliotekarier köper in fyra eller fem exemplar av boken så att det totalt blir en klassupp-sättning som alla sedan kan dela på och ha tillgång till. Det gör att även de mindre skolbiblioteken har råd, säger Maria.

Klassuppsättningarna och lärarhandledningarna bidrar tillsammans till större diskussioner i klassrummet. Enligt Maria är det viktigt för att få eleverna att tänka utanför raderna och faktiskt bearbeta vad de har läst.

– Forskning visar faktiskt att det är först när vi diskuterar det vi läst som vi på riktigt läser boken. Dessutom kan alla ha olika uppfattningar och tolkningar och det tycker eleverna ofta är häftigt, berättar Maria.

Ibland låter lärarna också eleverna läsa samma bok för att sedan dela in sig i mindre grupper. Inom grupperna får eleverna sedan diskutera boken utifrån frågorna i lärarhandledningen. Dessa samtal spelas in för att läraren ska kunna lyssna i efterhand.

– Det är samma grupper flera gånger vilket gör att eleverna känner sig trygga i sin grupp. Det är ofta lättare att uttrycka sig i en mindre grupp än inför hela klassen. Det gör att elever som kanske inte vågar delta i diskussionen annars ändå kan uttrycka sig vilket läraren sedan kan höra i inspelningen, förklarar Maria.

När frågorna blir svåra Somliga böcker är såklart svåra-re att skriva handledningar till än andra. Maria säger att böcker som bearbetar tunga ämnen eller där det är mycket känslor kan vara lite kluriga att arbeta med. Den som varit svårast är Villig av Christina Wahldén.

– Den är ganska tung och det kan lätt bli lite känsligt. Men känner man att man ändå vill jobba med boken kan man välja de frågor man tycker passar just den klassen eller gruppen, och vill man inte läsa hela boken kan man välja att bara arbeta med vissa delar, säger Maria.

En annan bok med mycket känslor och lite svårare ämnen är Björnstad av Fredrik Back-man. Den lärarhandledningen skrevs efter ett önskemål från en lärare.
– Det är en väldigt tjock bok och egentligen en vuxenbok. Samtidigt lyfter den många viktiga och svåra frågor. Men när det är så tjocka böcker går det inte att gå in på detaljer. Då får man istället välja ut några större händelser eller viktiga punkter och ämnen, säger Maria.

Tillgängliga för alla

Frågorna sätter det som händer i ett sammanhang och genom att utgå från boken kan även de tunga frågorna bli lättare att diskutera. Då kan eleverna istället utgå från karaktärerna vilket gör samtalen mindre känsliga.

– Det är ju inte så ofta eleverna vill prata om sig själv men samtidigt finns det kanske saker som kan behöva pratas om, säger Maria.

Maria tillägger att de har fått mycket positiv respons från lärarna och hon hoppas att även eleverna tycker om handledningarna. Men den positiva responsen kommer också ifrån människor utanför kommunen.

– Vi har fått jättefin respons från flera olika ställen i Sverige. Vi skriver för Kävlinge kommun men det är många i Sverige som använder dem. De finns på vår hemsida och det är bara kul om andra kan ha glädje av dem.

    Varor som nämns i nyheten

  • I Våga Längta Lärarhandledning finns allt du som lärare i högstadiet och gymn...
    198 kr
  • Vårens härliga affischer. Inspirera barnen till läsning med fartfyllda och fä...
    0 kr