18/12
Hegas

Det är kuslig berättelse ni har skrivit. Hur gick ni till väga för att skriva en saga med så många författare?

– Vi började med att göra en gemensam tankekarta på tavlan med huvudrollsinnehavare, miljö och händelser som vi ville ha i vår berättelse. Sedan numrerade vi anteckningarna så att vi visste i vilken ordning de skulle komma när vi skrev vår berättelse. Eleverna turades sedan om att formulera hur vi skulle skriva vår berättelse. När vi skrivit klart gick vi tillbaka och läste igenom hela berättelsen samtidigt som vi redigerade och förbättrade texten.

Vilka insikter och reflektioner gjorde eleverna under tiden ni skrev sagan?

– Många elever insåg att ibland måste man stryka delar som man verkligen tycker om för att de inte passar in med resten av berättelsen och den röda tråden.

Hur ser du på kreativt skrivande som en del i att väcka läslust och öka läsförståelsen?

– Jag tycker att kreativt skrivande är en stor del för att väcka och utveckla läsförståelsen hos elever. Oftast tycker eleverna att det är väldigt lustfyllt att skriva och vill sedan också kunna läsa vad de själva har skrivit. Vid skrivande kan de arbeta på sin egen nivå och utnyttja sin fantasi.