12/4
Hegas

Som nyanländ till Sverige står man inför två stora språkutmaningar: att lära sig svenska, men också att hålla sitt hemspråk vid liv. Detta är naturligtvis inte bara en utmaning för individen, utan i hög grad också för svenska skolan och svenska bibliotek, som behöver en helt ny typ av litteratur för att tillgodose de nya behoven. Därför har vi bland annat valt att översätta flera av våra titlar till arabiska, vilket vi tror och hoppas ska fungera som ett handfast verktyg för att bygga broar mellan språk och kulturer.

Tvillingpaket och al-Hakawati

Arabiskan är ett av de största modersmålen i Sverige idag och vi tycker såklart att alla i Sverige ska utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till bra litteratur. Att läsa är nämligen så mycket mer än att ta del av en god historia - läsning är nyckeln till utbildning, socialt deltagande, integration, jämlikhet och demokrati.

I dagsläget har vi två typer av utgivning på arabiska. Dels utvalda titlar översatta till arabiska, däribland den populära Splej-serien. Dessa titlar hittar du också i så kallade tvillingpaket där du får både den svenska och den arabiska boken. Vi ger också ut titlar i vår serie al-Hakawati som betyder berättaren. Titlarna har parallelltext, det vill säga där den svenska och arabiska texten ligger parallellt med varandra genom hela boken. Allt för att skapa möjligheter till förståelse, språkupplevelser och läsning – oavsett var läsaren befinner sig i språkprocessen.

Utöver utgivningen erbjuder vi också en "StoryTALK workshop" som leds av erfarna pedagoger. Där är det deltagarna som är motorn och deras synpunkter, förmågor och intressen styr hur processen utformas. StoryTALK ska locka fram berättarlusten och inspirera till att lättare förstå sig på varandra. Den arabisktalande läsaren som lär sig svenska känner sig bekväm i miljön. Den svensktalande är bekväm i språket men möter en ny kultur i berättandet på ett lekfullt sätt. Workshopen uppmuntrar till att tänka i nya banor genom berättandet.

Arabisk minibarnboksmässa i Stockholm

Att jobba på förlag innebär inte, som du kanske kan tro, att sitta och läsa manus hela dagarna. Nu på söndag (den 15 april) ger vi oss iväg på arabisk mini-barnbokmässa på Internationella biblioteket i Stockholm. Där kommer besökarna att frossa i alla möjliga former av arabiska barnböcker; svenska barnböcker översatta till arabiska, parallellspråkiga böcker, böcker utgivna av internationellt välkända förlag i länder som Jordanien och Libanon samt böcker översatta från arabiska till svenska.

Vi har bara precis inlett vårt arbete och på mässan hoppas vi kunna inspireras inför framtiden både när det kommer till vår utgivning och möjliga framtidsprojekt. Kanske träffar vi dig där? Det finns så många bra och roliga idéer där ute som bara väntar på att bli upptäckta!

    Varor som nämns i nyheten

  • Mannen Asfour är lyckligt gift med kvinnan Jaraade, men de är fattiga. Asfour...
    159 kr