9/8
Hegas

De positiva effekterna av läsning är många. De vanligaste argumenten är kanske utökat ordförråd och en förbättrad fantasi. Men läsning lägger inte bara grunden för vår kommunikationsförmåga utan fungerar också som ett livslångt verktyg för att minska stress och hjälpa oss fatta beslut i svåra frågor.

Att läsa gör dig mer empatisk

Genom att läsa möter vi många olika karaktärer, alla med olika bakgrunder, personligheter, motgångar och drömmar. Genom att sätta sig in i andra människors livsöden och känslor får vi också större förståelse för andra människor. En nederländsk studie visade faktiskt att personer som blivit känslomässigt berörda av en skönlitterär bok också upplevde ett ökat påslag av empati. Genom böckerna får vi alltså en medkänsla för karaktärerna som vi sedan kan använda oss av i verkliga livet. Det är viktigt för att kunna sätta sig in i andra människors känslor och för att vi ska bli bättre på att bemöta andra människor.

Läsning minskar stress och får dig att sova bättre

Sex minuters tyst läsning räcker för att minska stressnivån med 68%! Att läsa tyst för sig själv får musklerna att slappna av och pulsen att sänkas och vi känner oss lugnare mer avslappnade. Enligt en studie från University of Sussex är läsning faktiskt mer effektivt än att lyssna på musik, dricka te eller ta en promenad.

När kroppen slappnar av blir det också lättare att sova och det är extra viktigt för elever som går i skolan och möts av mängder av intryck och nya kunskaper under dagarna. Därför är läsning en bra aktivitet innan man går och lägger sig. Men det är viktigt att tänka på att starka ljus och lampor säger åt kroppen att hålla sig vaken, så det är bättre att läsa en bok av papper än att läsa på en skärm.

Böcker hjälper oss att tänka kritiskt

I böckernas värld finns det mängder av problem och konflikter. Genom att uppleva hur karaktärerna ser på problemet och hur de tänker kring sina beslut och åsikter får läsaren en möjlighet att välja sida eller tänka själv kring problemet. Detta är något som är användbart hela livet och ju fler böcker man läser, ju fler problem kommer man kunna sätta sig in i. På så sätt utvecklas det kritiska tänkandet och man utvecklar sin förmåga att ta ställning till olika problem eller konflikter som kan uppstå även i verkligheten.

Det finns alltså många positiva effekter av läsning som vi har nytta av hela livet. Vilka positiva effekter har du själv märkt av?