Bloggen

Totalt 169 poster
Sida 17 av 17
4/6
Hegas
Att jobba med klassiker i skolan kan vara lite extra kul, inte minst för att barnen får ta del av litteraturhistoria. Samtidigt finns det mycket nytt material (ofta i flera olika medier) att tillgå – vilket leder till roliga jämförelser och intressanta diskussioner. Något som våra pedagoger också försöker fånga upp i läsnycklarna.
25/5
Hegas
Klassikern har en enorm kraft och skapar en gemensam kulturell grund som man kan bygga förståelse och referenser kring. Trots att boken Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige skrevs som en läsebok i svensk geografi och var tänkt som lärobok i svenska skolan har den blivit en älskad klassiker som översatts till massor av språk.
17/5
Hegas
Läsnyckeln är ett arbetsmaterial för elev och lärare som är utformad för att öka läsförståelsen och väcka läslust! De varierar lite i sina upplägg men består vanligast av tre huvudrubriker:
12/4
Hegas
Som nyanländ till Sverige står man inför två stora språkutmaningar: att lära sig svenska, men också att hålla sitt hemspråk vid liv. Detta är naturligtvis inte bara en utmaning för individen, utan i hög grad också för svenska skolan och svenska bibliotek, som behöver en helt ny typ av litteratur för att tillgodose de nya behoven. Därför har vi bland annat valt att översätta flera av våra titlar till arabiska, vilket vi tror och hoppas ska fungera som ett handfast verktyg för att bygga broar mellan språk och kulturer.
5/4
Hegas
Du missar väl inte Hegas stipendium? Vi stödjer ett projekt som främjar läsning och läslust med 5000 kronor. Vi menar att läsning handlar om inkludering. Att alla barn och unga ska ha möjlighet att ta till sig litteratur, oavsett om de nyligen lärt sig läsa, har dyslexi, andra läsutmaningar eller om svenska är ett nytt språk.
29/3
Susanne Behrendtz
Hur tar man upp högaktuella ämnen som transsexualitet och identitet i en högstadieklass utan att det blir pinsamt eller fördomsfullt? Jo, genom att arbeta med skönlitteratur!