9/5
Hegas

Läslusten är viktig för demokratin säger Susanne Behrendtz, legitimerad lärare. Därför är det viktigt att hjälpa barn att komma dit i sin utveckling, att de kan läsa vissa texter av lust och andra utan motstånd. För Susanne handlar läslust om lusten till nya upplevelser, världar och tankesätt. Men hur gör man egentligen för att öka läslusten hos eleverna?

Susanne Behrendtz lär ut svenska och engelska till årskurs 4-9, det har hon gjort sedan 1998. Den största delen av sin tid som lärare har hon arbetat på högstadiet men just nu är klassrumsundervisningen på paus. Istället jobbar hon nu med att göra Läsnycklarna på Hegas. Läsnycklarna är till för att underlätta arbetet med böckerna i klassrummet.  

Använd läsning i teman 

Enligt Susanne finns det flera sätt att jobba med läsning och läslust. Till exempel kan man använda läsningen i olika teman. Som till exempel rymden, upplysningstiden och kärlek. På så sätt kan man också få in läsningen i flera olika ämnen och typer av skolarbete. Genom att ge eleverna olika infallsvinklar som skapar en helhet blir de ofta mer motiverade och intresserade av att ta till sig av läsningen. Detta gäller även skönlitteratur. Det blir mer spännande när man redan vet lite om ämnet eller känner till bakgrunden till det man läser om. Man kan också använda sig av bilder, filmer eller drama för att väcka läslust.

Gemensam läsning ökar läslusten 

Att gemensamt läsa och diskutera skönlitteratur kan vara ett annat sätt, även på högstadiet ger högläsning positiva effekter på elevernas läslust. Här blir även de mer ovilliga läsarna engagerade, vilket i slutändan ger dem större förståelse för vad de läser vilket ökar lusten att fortsätta.
– För de som är ovilliga att läsa handlar det ofta om ovana och bristen på läsförståelse, kommer man väl över de trösklarna växer intresset ofta fram av sig själv, berättar Susanne.

Rätt bok på rätt nvå 

Det viktigaste för läslusten är att hitta rätt bok. Susanne säger att det handlar om att hitta en bok som utgår ifrån där eleven befinner sig just nu, en bok som ligger på rätt intressenivå och rätt åldersnivå. Det är viktigt att svårighetsgraden passar eleven och att den kan känna igen sig i eller intresserar sig för det den läser.
– Att känna att boken lockar och dessutom klara av att ta till sig den gör att många barn och ungdomar växer i tron på sig själva.

Koppla ihop läsningen med andra medier 

Susanne vill att alla ska få chansen att uppleva riktig läslust och få kliva in i fantasins värld. Att få uppleva känslan av ett annat universum som underhåller, utmanar, förundrar och lockar. Genom att koppla ihop läsningen med drama, film, bilder och studiebesök blir boken mer än en text. Det blir också en upplevelse som stannar kvar och förknippas med något roligt och spännande.

Läslust är en demokratifråga 

Läslust är viktigt. Susanne förklarar att läslust i klassrummet ger oss verktyg för att ta till oss information och nyheter om samhället omkring oss. Hon säger också att det inte alltid måste vara roligt att läsa. Ibland är det kanske inte alls kul att läsa en nyhet eller en rapport. Men om man redan i skolan fått verktygen att automatisera sitt läsande, och kommit över sin ovilja, så blir det enklare. Genom att ta till oss av information och nyheter kan vi också bättre förstå vår omvärld vilket leder till en ökad tolerans och ökad medmänsklighet.
– Läslusten är viktig för demokratin. Därför behöver vi se till att alla barn kommer dit i sin utveckling; att de kan läsa vissa texter av lust och andra utan motstånd.