Att handla i Hegas bokbutik

• I menyn längst till vänster på skärmen finner man de böcker som finns i bokbutiken.
 När man klickar på en kategori eller en viss bok visas den i fönstret mitt på skärmen.
 Längst upp till höger på sidan finns information om vad man beställt (varukorgen). 
I varukorgen kan man alltid ändra eller ta bort böcker.
 Om en atikel inte finns på lager får du ett meddelande om detta i varukorgen.
 När man handlat klart och är nöjd med innehållet i varukorgen kvarstår det att registrera leverans- och betalsätt
samt dina adressuppgifter. Sedan klickar du på knappen nederst på sidan för att skicka iväg beställningen.

 En bekräftelse på ordern kommer omgående via e-post.
 Det är enkelt, bekvämt och säkert att handla i Hegas bokbutik. Uppstår några frågor kring ordern kontaktar man
oss enklast via telefon 042-33 03 40 eller order@hegas.se

Behöver ni hjälp med val av titlar, eller har frågor som rör utgivning ring 042-33 03 48
eller mejla redaktionen@hegas.se.

Synpunkter?

Vi tar tacksamt emot både synpunkter på och idéer till vår bokbutik på nätet.

Cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation,
som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 att webbplatsen innehåller cookies,
 vad dessa cookies används till och
 hur cookies kan undvikas.

I Hegas bokbutik används cookies, som är en typ av textfil som lagrar information under tiden man besöker
bokbutiken. Vissa cookies försvinner när webbläsaren stängs och sparas alltså inte. Andra cookies, som är
kopplade till de eventuella beställningar som görs, sparas däremot under en tid i din dator.

Webbläsaren kan ställas in så att man automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en
webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.
Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vad är integritet?
Integritet betyder ”rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen
störande ingrepp (personlig integritet). Varje person har rätt att ha ett område som är skyddat mot intrång”.
(Hämtat från Nationalencyklopedin).

Hegas tillämpar personuppgiftslagen, PuL, och värnar om den personliga integriteten. Det innebär att personlig
och privat information inte ska behandlas eller delges andra utan individens vetskap eller samtycke.
Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats.