2021-11-22 10:16

Psykologen Liv Svirsky är känd för sina böcker om barnpsykologi. Under hösten debuterar hon på Hegas med en lättläst faktaserie om grundkänslorna, som direkt vänder sig till barnen. I Rädd och Arg lär sig läsaren att förstå sina egna känslor. Liv vill normalisera samtalet om känslor och livet som människa. 

Liv Svirsky har jobbat som psykolog och psykoterapeut i 20 år. I sin roll som psykolog träffar hon barn, ungdomar och vuxna som alla har olika sorters problem. Många av barnen hon tar emot lider av någon slags ångestproblematik. Några har social fobi, andra har fobier för spindlar och vissa lider av separationsångest.

Har länge velat skriva för barn

Under hösten lättlästdebuterar Liv med två böcker om våra grundkänslor – rädsla och ilska. Hon har tidigare gett ut flertalet böcker om barnpsykologi för den vuxna publiken, men nu är det äntligen dags att rikta sig mot barnen. Hon berättar att hon velat testa på det länge.
– Jag tycker att det har saknats barnböcker på den svenska marknaden som förklarar känslor på barnens språk. Böcker som får dem att känna igen sig och relatera – det behövs!

Gör känslosnacket mer allmängiltigt

Liv ser lättlästa barnböcker som ett av många viktiga medel för att sprida information om ångestproblematik. Genom att ge ut böcker som är tillgängliga för alla och inte bara till barn som mår dåligt kan känslorna upplevas som mer allmängiltiga.
– Om vi kan få barn att tidigt prata om känslor och förstå känslor så tror jag att väldigt mycket är vunnet på väldigt många plan.

Rädsla är ett uråldrigt system

Liv berättar att rädsla är kroppens uråldriga system som signalerar en fara. Men om systemet går igång när det inte finns någon fara kallas det istället för ångest. Då blir reaktionen problematisk.
– Kroppen gör sig redo på att fly men i själva verket är hotet att hålla en liten redovisning för sina klasskamrater, säger Liv.

Förväntan att må helt bra

Att förstå sina känslor kring rädslor och ilska är inte bara viktigt för barn. Liv berättar att även vuxna har en förväntan om att man ska må helt bra. – Vi lever i en tid där vi förväntar oss det perfekta i många avseenden. Att förstå sina egna känslor är också att förstå att det är normalt att ibland vara rädd, ibland arg och att man ibland mår dåligt. Så är livet som människa.

Så ger du hopp till barnen!

Psykologen Liv ger sina 3 bästa tips:

  1. Din reaktion spelar roll! Genom att agera lugn när barn får ångest, visar du att det är okej och inget farligt.
  2. Lider barnet av klimatoro? Visa att du tar problemen på allvar genom att engagera dig i någon slags klimataktivism. Ta gärna med barnet i ditt engagemang. Barn får hopp genom att känna att de gör något och att se att andra också gör det.
  3. Normalisera samtalet om känslor! Genom att börja tidigt kommer barnen att förstå sina egna känslor bättre.