Hegas-nivåer

Hegas-nivåerna gör att rätt bok hamnar hos rätt läsare.  

Lätt att hitta rätt bok med våra Hegas-nivåer
Med Hegas-nivåerna anger vi den språkliga nivån i en femgradig skala. Vår ambition är att alla åldrar ska ha böcker i alla nivåer. Själva nivåindelningen säger inget om läsarnas ålder.


Här följer en kort beskrivning av de olika nivåerna:

 
Hegas-nivå 1: Böcker för den som just börjat läsa eller för den som har ett mycket begränsat ordförråd.


 
Hegas-nivå 2: Böcker med ett mycket enkelt och konkret språk som är lätt att avkoda.

 
Hegas-nivå 3: Lättlästa böcker med ett språk som ligger ganska nära talspråket.


Hegas-nivå 4: Lättlästa böcker med enstaka svårare ord och med ett språk som ställer lite högre krav avseende ordförråd och grammatik.


Hegas-nivå 5: Lättlästa böcker med något fler svåra ord där språket närmar sig det litterära.