Hegas-nivåer ger rätt utmaning på rätt nivå

Alla ska kunna hitta en bok som är lätt och lustfylld att läsa. Det ska också vara roligt att utmanas i sin läsning. Med Hegas nivåer är det enkelt att hitta nästa steg i läsningen. För varje nivå ökar språkets komplexitet och svårighetsgrad.

Berättelsen ska såklart också engagera läsaren. Oavsett om det är vardags-berättelser, spänning, romantik, fakta eller fantasy ska boken intressera och beröra – det ger läslust! 

Hegas-nivå 1

 
För dig som vill ha en kort och fartfylld läsupplevelse.

 • Väldigt lätta och korta ord
 • Väldigt lätta och korta meningar
 • Begränsad ordvariation
 • Ett konkret språk
 • En enkel handling med få karaktärer
 • Ett enkelt perspektiv med fokus på huvudkaraktärens handlingar
 • Inga eller låga krav på förkunskap hos läsaren

Hegas-nivå 2

 
För dig som vill läsa berättelser på ett enkelt språk med korta meningar.

 • Lätta och korta ord
 • Korta och enkla meningar
 • Begränsad ordvariation
 • Ett konkret språk
 • En enkel handling med några biroller
 • Ett enkelt perspektiv med fokus på handling och i viss mån tankar
 • Låga krav på förkunskap

Hegas-nivå 3

 
För dig som vill ha en utmanande berättelse med ett vardagligt språk.

 • Några svåra och långa ord
 • Några lite längre och mer komplicerade meningar
 • Några synonymer
 • Få liknelser/metaforer
 • En enkel handling med utrymme för enstaka bihandlingar
 • Mer än två viktiga huvudkaraktärer
 • Ett enkelt perspektiv, men med mer fokus på känslor och tankar
 • Lite större krav på förkunskap

Hegas-nivå 4


För dig som vill läsa berättelser som kräver en viss förförståelse och utvidgar ditt ordförråd.

 • Svåra och långa ord förekommer
 • Meningarna är något längre och mer komplicerade, flerords-fundament och komplicerade bisatser förekommer
 • Synonymer förekommer regelbundet
 • Några liknelser/metaforer förekommer
 • Handlingen kan sträcka sig över längre tid
 • Det finns flera huvudkaraktärer och flera biroller
 • Ett perspektiv som inkluderar huvudkaraktärens tankar och känslor
 • Viss förkunskap krävs av läsaren

Hegas-nivå 5


För dig som vill läsa på ett mer nyanserat språk och möta fler svåra ord.

 • Korta ord är normen, men långa ord förekommer ofta
 • Svåra ord förekommer en del
 • Längre och mer komplicerade meningar förekommer
 • Flerords-fundament och komplicerade bisatser förekommer
 • Synonymer förekommer regelbundet
 • Liknelser/metaforer förekommer
 • Handling kan sträcka sig över längre tid
 • Det finns flera huvudkaraktärer och flera biroller
 • Ett eller flera perspektiv som inkluderar huvudkaraktärernas tankar och känslor
 • Läsaren måste ha förkunskap om ämnet

Hegas fakta-nivåer

Alla ska kunna hitta en bok som är lätt och lustfylld att läsa. Även de som föredrar fakta framför fiktion. Hegas faktaböcker ska både inspirera och utmana läsaren att lära sig nya saker och förstå sin omvärld bättre. Böckerna innehåller ämnesspecifika begrepp som förklaras på ett enkelt sätt. Till skillnad från våra Hegas-nivåer har Hegas fakta bara tre nivåer. Nivåerna utgår från hur komplext och abstrakt ämnet är.

Hegas Fakta nivå 1

 

 

Fakta-nivå 1:

För dig som vill läsa en enkel och tydlig text om ett konkret ämne. Luftiga och bildrika uppslag.

Hegas fakta nivå 2

Fakta-nivå 2

För dig som vill läsa en text om både konkreta och abstrakta ämnen. Uppslag med både text och bild.

Hegas faktanivå 3

Fakta-nivå 3

För dig som vill läsa en utmanande och fördjupande text om både konkreta och abstrakta ämnen. Uppslag med både text och bild.