Hegas-nivåer

Hegas-nivåerna gör att rätt bok hamnar hos rätt läsare. Vi kommer att från och med 2010 ge ytterligare information om den språkliga nivån hos respektive bok.

Lätt att hitta rätt bok med våra Hegas-nivåer
Med Hegas-nivåerna anger vi den språkliga nivån i en femgradig skala. Vår ambition är att alla åldrar ska ha böcker i alla nivåer. Själva nivåindelningen säger inget om läsarnas ålder.


Här följer en kort beskrivning av de olika nivåerna:

 
Hegas-nivå 1: Böcker för den som just börjat läsa eller för den som har ett mycket begränsat ordförråd.


 
Hegas-nivå 2: Böcker med ett mycket enkelt och konkret språk som är lätt att avkoda.

 
Hegas-nivå 3: Lättlästa böcker med ett språk som ligger ganska nära talspråket.


Hegas-nivå 4: Lättlästa böcker med enstaka svårare ord och med ett språk som ställer lite högre krav avseende ordförråd och grammatik.


Hegas-nivå 5: Lättlästa böcker med något fler svåra ord där språket närmar sig det litterära.

 

 

 

right