Hegas-nivåer ger rätt utmaning på rätt nivå

Alla ska kunna hitta en bok som är lätt och lustfylld att läsa. Det ska också vara roligt att utmanas i sin läsning. Med Hegas nivåer är det enkelt att hitta nästa steg i läsningen. För varje nivå ökar språkets komplexitet och svårighetsgrad.

Berättelsen ska såklart också engagera läsaren. Oavsett om det är vardags-berättelser, spänning, romantik, fakta eller fantasy ska boken intressera och beröra – det ger läslust! 

Hegas-nivå 1

 
För dig som vill ha en kort och koncis läsupplevelse.

Hegas-nivå 2

 
För dig som vill läsa berättelser på ett enkelt språk med korta meningar.

Hegas-nivå 3

 
För dig som vill ha en utmanande berättelse med ett vardagligt språk.

Hegas-nivå 4


För dig som vill läsa berättelser som kräver en viss förförståelse och utvidgar ditt ordförråd.

Hegas-nivå 5


För dig som vill läsa på ett mer nyanserat språk och möta fler svåra ord.

Faktaserien Utforskaren har en egen nivåsättning

I vanliga fall delar Hegas in sina böcker i 5 nivåer, bland annat utifrån ordens längd och svårighet. Nivå-indelningen är annorlunda för faktaserien Utforskaren. De 3 nivåerna utgår från mängden text och hur konkret eller abstrakt ämnet är. Håll utkik efter förstoringsglaset! Det är symbolen för Utforskaren.

Nivå 1

För dig som är nyfiken på ämnet. Vardagligt och konkret språk som är enkelt att avkoda. Luftiga och bildrika uppslag.

Nivå 2

För dig som kan lite grann men vill lära dig mer om ämnet. Vardagligt och konkret språk som är enkelt att avkoda. Uppslag med både text och bild.

Nivå 3

För dig som vill lära dig mer om abstrakta teman, som rör vår omvärld och vårt inre liv. Konkret språk som är enkelt att avkoda. Uppslag med både text och bild.