Produkter   » Böcker efter Hegas-nivå

Böcker efter Hegas-nivå

För att underlätta valet av rätt nivå på våra böcker har vi tagit fram en nivåindelning. Kom ihåg att alla Hegas böcker är lättlästa.  De olika Hegas-nivåerna innehåller böcker för olika åldrar. Läs mer om Hegas-nivåerna under Om Hegas i toppmenyn.

right