Några varor från Böcker efter Hegas-nivå

För att underlätta valet av rätt nivå på våra böcker har vi tagit fram en nivåindelning. Kom ihåg att alla Hegas böcker är lättlästa. De olika Hegas-nivåerna innehåller böcker för olika åldrar. Läs mer om Hegas-nivåerna under Om Hegas i toppmenyn.