2018-01-31 00:00
Hegas

Det muntliga berättandet har i alla tider varit levande i arabisk kultur. Ofta har det varit mor- och farföräldrar som har berättat sagor för sina barnbarn. Men det har också funnits de som levt på sin berättarkonst och framträtt på tehus och torg. De kallades al-Hakawati som betyder Berättaren, och hade en viktig plats i kulturen.

Under 2014 samlades över 250 folksagor in från boende i syriska flyktingläger. Böckerna i Hegas al-Hakawati-serie är alla berättelser därifrån.

Al-Hakawati-serien har blivit mycket uppskattad, och är uppbyggd med svensk text som ligger parallellt med den arabiska, och ger pedagogen en möjlighet att väcka nytt liv i folksagor. De fungerar också för vuxna på exempelvis språkaféer som en social aktivitet och kulturellt utbyte. Allt för att främja integrationen och öppna upp för intressanta samtal.

Gräshoppan och fågeln är den senaste av berättelserna i serien, du hittar den här under. 

Letar du efter lättlästa sagor för barn?

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur: