2022-09-02 12:54
Malin Svensson

I Askersunds kommun finns ett stort intresse för motorer. Detta vill bibliotekarierna Lisa Bagger och Malin Räftegård ta vara på. Med hjälp av Hegas-stipendium drar de i gång ett läslust-projekt där ungdomarna erbjuds böcker om motorkultur och EPA-traktorer.
– I och med att motorkulturen är så stor i kommunen kan vi nå många ungdomar på detta sätt. Vår förhoppning är att böckerna ska skapa nyfikenhet, bli ”en snackis” och kanske på sikt öka läslusten hos ungdomar. Det är en förhoppning, naturligtvis, men väl värt ett försök, säger Lisa och Malin.

Varför har läsning låg status hos ungdomar?
– Att läsning har låg status under högstadiet gäller nog generellt. I samtal med ungdomar som gillar att läsa har det framkommit att läsning har en lite töntig stämpel, kanske förknippat med att vara duktig i skolan och att vara en ”pluggis”. För de som inte har läsning som intresse eller har det kämpigt med att läsa kan det kanske bli som en motreaktion att ”hata” böcker, för att det är något som förknippas med tvång eller skolan. Läsningen tappar ju då känslan av att vara något som är roligt, det blir bara ett onödigt ont. För att komma in i att man vill läsa behöver det finnas en beröringspunkt till något som är välbekant eller som man har intresse av. Vi har märkt att ungdomar som är intresserade av bilar och EPA-kultur blir mer intresserade av att läsa böcker som handlar om just det, därför är det bra att det finns ett större utbud av den sortens böcker nu.

Hur lockar ni unga till läsning?
–Genom att erbjuda läsning på deras villkor och samtidigt vara lyhörda för att alla faktiskt inte älskar att läsa vanligtvis och att det är okej. Vi som vuxna är skyldiga att förmedla att det är viktigt för deras egen del att ha en god läsförståelse, eftersom det underlättar deras framtida liv. Sävaträsk-serien är populär, lånas ofta och nya delar i seriens efterfrågas av ungdomarna.
Ni kommer presentera böckerna på ungdomarnas arena. Varför är det viktigt?
–En del ungdomar lånar bara böcker när de måste, därför behöver vi hitta andra platser att introducera böcker på där läsning inte per automatik blir en del av skolan. Vi har tänkt att samarbeta med ungdomsgården och även erbjuda böcker på andra platser där ungdomarna vistas, exempelvis på olika motorevenemang.

Hur många elever kommer vara involverade i projektet? Och mellan vilka åldrar?
Vi kommer att rikta in oss på en mindre grupp ungdomar som är involverade i en lokal motorförening och utgå från dem. Deras funktion blir lite av en fokusgrupp. Det är de som har bäst insikt om EPA-livet och motorintresset. Det är även bra för oss som träffar många ungdomar att få en större inblick i deras tillvaro och intressen. Vi riktar oss främst mot ungdomar på högstadiet, men alla som är eller blir intresserade kan involveras.


Hegas stipendium ges ut varje vårtermin. Läs mer om hur du ansöker på vår webbplats!