2019-03-13 14:46
Hegas

Människan är har alltid berättat historier och de har använts i allt från underhållning till religiösa texter och gamla folksagor. Redan innan vi hade utvecklat skriftspråk berättade människor för varandra om myter, legender och historier som de hört sina förfäder berätta om. Det var så de gamla välkända sagorna hölls vid liv så att bröderna Grimm slutligen kunde skriva ner dem.

Det muntliga berättandet har en stor betydelse för vår språkutveckling, läsförståelse och ordförråd. Genom att berätta muntligt vad vi läst minns vi det bättre. Genom att berätta fritt utvecklar vi fantasin och ordförrådet och när vi hör orden i ett sammanhang förstår vi dem också bättre när vi läser. För elever som ska lära sig ett nytt språk är berättandet ofta en viktig del i lärandet. Genom att berätta gamla folksagor som redan finns i minnet och sedan försöka översätta dem till det nya språket, kan man lättare sätta de nya orden i ett sammanhang man redan känner till. Det skapar både ökad trygghet och förståelse för språket.

Berättande öppnar upp för diskussion

I skolan används muntligt berättande inte bara för att utveckla språket men också för att våga tala inför en grupp och bli bättre på att lyssna på andra. Genom att fritt berätta om en myt eller legend kan också personliga tolkningar få plats vilket kan öppna upp för diskussion och en ny förståelse för berättelsen. När vi läser någonting kan vi ibland fastna för olika detaljer eller göra olika tolkningar. Genom att återberätta det vi läst för varandra kan vi därför också upptäcka nya saker med historien eller se detaljer vi inte tidigare tänkt på.

Det personliga i berättandet 

Berättandet är personligt och orden väljs av den som återberättar historien. Det gör att historien kan färgas av olika kulturer, tidsepoker, samhällsstrukturer och moral. På så sätt blir även berättandet en form av vägvisare. Det är ofta genom historier som vi får höra när vi är små som vi lär oss vad som är rätt och fel. Kanske är det därför som många gamla sagor, myter och legender har så många olika versioner och slut? För varje gång de berättats vidare har de fått en ny tolkning och nya detaljer som skiljer sig från hur den som berättar själv fick höra den.

Prova att återberätta en bok för varandra, hemma eller i klassrummet. Vilka detaljer och händelser tolkar ni lika och vilka har ni tolkat olika? Berättar ni samma saker eller väljer ni ut olika delar som ni tycker är viktiga? Vad händer med historien när ni får använda era egna ord?

Psst! Här hittar du våra lättlästa sagor för barn!