2018-11-06 12:07
Hegas

I en värld som blir alltmer polariserad, där människor allt mer delas in i vi och dem, blir det allt viktigare att lyfta fram enskilda individer och deras känsloliv. Skönlitteraturen gör det möjligt att diskutera känslor och upplevelser utifrån en annan, fiktiv persons perspektiv medan man samtidigt utmanar det egna känslolivet och får möjlighet att sätta ord på sina tankar utan att behöva lämna ut sig själv.

I Pär Sahlins Nadir och alla andra möter läsaren Nadir, en helt vanlig kille i tidiga tonåren som har upplevt både krig och flykt, men lever ett ”vanligt liv” i Sverige. Han blir kär, tävlar i simning, går på dans och hans tankar och känslor ockuperas av saker som vanligtvis fyller en ung tonårings tankar. En människa är i första hand alltid en människa med alla komplexa tankar och känslor det innebär, vilket litteraturen kan hjälpa oss att förstå. Hans härkomst och historia bestämmer inte vem han är och definierar inte honom som person.

I Yasmines flykt av Miriam Halahmy berättas historien om Yasmine – om hennes flykt från hemlandet. Även här lyfts vikten av mänskliga relationer, hopp och drömmar fram och boken fungerar både som källa till igenkänning och som ögonöppnare. Genom skönlitteraturen och inblicken i Yasmines vardag får läsaren möjlighet att förstå och dela hennes upplevelse. Böcker är utmärkta redskap för att öppna upp debatter och ställa frågor som lätt kan bli abstrakta utan ett mänskligt ansikte.

Hämta gärna arbetstips och inspiration från läsnycklarna i anslutning till varje titel, du hittar dem på MeraHegas