Page 6 - Hegas_Abbe-och-Jag_varkatalog 2019_FLIP PDF
P. 6

StoryTALK
– en succé
StoryTALK är de populära workshopparna som utgår från syriska folksagor på både arabiska och svenska.
Inne i grottan väntade en gammal gumma. Hennes hår var tunt och stripigt.
– Åh, min son! ropade hon. Är den här flickan till mig?
– Vi kan dela på henne, mor, svarade rövaren. På dagen ska hon vara din slav. På natten ska hon vara min fru!
Han gav Noora en bröllops-dräkt som han stulit. Den skulle hon ta på sig och vara redo för bröllop när han kom tillbaka. Sen red han därifrån.
Gumman kom fram och tittade på Noora.
– Du är stark, sa hon och kände på Nooras armar. Det är bra, då kan du arbeta hårt.
فيَداخِلالَكهِف،كانْتَسيَدٌة َعُجوٌزتَْنتَِظر.كاَنَشْعُرَهاَرِفيعاً و َمشدو َداً. –آهيابَُني!صاحْتالَعُجوز.َهْلَهذِهالَفتَاُة ِل؟ – نَستَطي ُع أ ْن نَتَشا َركَ َها يا أُ ِّمي، أ َجا َب اللِّص. ِخلا َل ال َنها ِر َستكو ُن َع ْبدتَك. و ِخلا َل اللي ِل َست ُكو ُن َز ْو َج ِتي! أَ ْعطَى نورا ثَو َب َزفا ٍف كَا َن قَ ْد َ َسقَه. َسو َف تَ ْرتَدي ُه لِتكو َن َجاِهزًةلِلزفَاِفحَينيَُعود،ثَُّميَْخُرُجِمَنالَكْهف. اقْتربَِتالَعجوُزونَظَرْتإلىنورا. – أن ِت قَويِّ ٌة، قَال ِت ال َع ُجو ُز َوه َي ُتْس ُك ِبذرا َعي نورا. َه َذا َجيد، إِذْن ُْيكنِكأْنتَعَمِلِبَجد.
27
StoryTALK erbjuder en möjlighet att låta alla deltagare närma
sig ett nytt språk och en
ny kultur genom en delad läsupplevelse. Flera bibliotek, skolor och språkcaféer runt om
i Sverige har redan deltagit i de interaktiva workshopparna och intresset fortsätter växa.
– Vi har sett att StoryTALK varit givande för både barn, lärare och föräldrar och det har verkligen blivit en succé. För tillfället är vi faktiskt helt fullbokade, vi har till och med en väntelista, säger Fatma Alhajji, projektledare för StoryTALKS.
Workshopparna drivs av barnen själva och folksagorna kombine- ras med övningar som hjälper dem att förbättra sin kommuni- kativa förmågor i både svenska och arabiska. Till exempel får barnen diskutera och leta efter likheter i både språk och kultur.
– Vi låter barnen möta olika
kulturer och deras normer men vi fokuserar främst på likheter. Till exempel brukar deltagarna ofta diskutera likheter mellan arabiska och svenska folksagor i stället för skillnaderna, säger Fatma.
En viktig aspekt i StoryTALK är ett konstant fokus på barnens kritiska tänkande. Barnen turas
om att agera berättare och publik där de reflekterar över berättarens röst, kroppsspråk och inlevelse. Samtidigt som fantasin flödar utvecklar bar- nen en större förståelse och acceptans för olikheter mellan både kulturer och människor, men ser också likheterna.
6

   4   5   6   7   8