Page 4 - Hegas_Abbe-och-Jag_varkatalog 2019_FLIP PDF
P. 4

   Språket viktigt för identiteten
Wafaa Sulaiman som själv flytt från Syrien vet hur det är att vara ny i ett främmande land. Idag jobbar hon på Malmö stadsbibliotek och brinner för att lära ut svenska till arabisktalande barn och ungdomar..
lära sig ett nytt språk eftersom eleverna enkelt kan jämföra språken, vilket ökar språkför- ståelsen. Att känna till ordet på både arabiska och svenska ökar elevens språkliga förmåga och rikedom.
– Ett annat sätt att jobba med två språk samtidigt är att spela in texten så att eleverna kan höra och se samma text på olika språk. Ibland låter vi också eleverna sammanfatta texten på båda språken, både skriftligt och muntligt. Språket är viktigt för att förstå det nya samhället och litteratur kan säga mycket om hur ett samhälle tänker och fungerar, säger Wafaa.
  Språket och identiteten
När man kommer till ett nytt land kan det bli en kulturkrock vilket leder till frustration. Att dessutom inte kunna språket
gör att det bli svårt att förklara hur man känner och förstå vad som händer. Språket är därför en viktig del i att både behålla men också skapa sin nya identitet. När man kan uttrycka sina tankar och förmedla vem man är får man också bättre självförtroende.
Böcker speglar samhället
Språket hjälper individen att förstå det nya samhället. Böcker speglar samhället, dess vär- deringar och kultur. När man förstår språket kan man också ta del av samhället på ett dju- pare plan. Det ger en känsla av samhörighet
Parallelltexterna skapar förståelse
Parallelltexter är ett bra sätt att
 4
  


   2   3   4   5   6