Page 2 - Hegas_Abbe-och-Jag_varkatalog 2019_FLIP PDF
P. 2

Parallelltexter
är mer än ett språkligt verktyg
Att lära sig ett nytt språk är svårt. Men det går lättare om eleven får lov att ta stöd av sitt modersmål. Många som kommer till Sverige är tonåringar och unga vuxna som vill läsa om relevanta ämnen men behöver ett lättläst språk. Våra arabiska böcker
med eller utan svensk parallelltext har ämnen och historier som passar. Samtidigt har de ett språk eleven behärskar – i dubbel bemärkelse.
Styrkan i parallelltexten är att den kan läsas av både dem som lär sig svenska och dem som vill
lära sig arabiska. Böcker som intresserar eleverna, samtidigt som de är lättlästa och tvåspråkiga, öppnar också dörren till en gemenskap eleverna emellan.
De delar en läsupplevelse.
I alla böcker med arabisk text hittar du
teckensystemet Tashkil som visar läsaren hur de arabiska orden ska uttalas. Stödet gör inte bara att eleverna utvecklas i sitt modersmål utan bidrar även till att de kan göra jämförelser med det svenska språkets ljud. När eleven kan använda sitt modersmål för att lära sig ett nytt språk, då växer språkmedvetenheten.
Mest intressant tycker jag att kraven i läroplanen på läsning av folksagon kan uppfyllas med hjälp
av böckerna. När eleverna läser folksagor, nya som bekanta, föds intressanta diskussioner om skillnader och likheter mellan både språk och kultur.
Lustfylld läsning!
2
Fatma
Har du tankar och idéer, kring vår språkavdelning, som du vill dela med dig av – hör av dig direkt till mig på: fatma@ordstark.se.
Eller ring på: 0720-18 34 41
مستويات القراءة في كتب
هيغاس
من الأهمية أن يحصل الجميع على كتاب سهل القراءة، ولكن بنفس الوقت يجب أن يولّد هذا الكتاب الشعور بال ّتحدي أثناء قرأته. مع دليل درجات مستوى القراءة في إصدارات دار هيغاس، يصبح من السهل أن تعرف درجة مستوى قرأتك وأي مستوى قد يكون التالي والمناسب لك. يزداد مستوى صعوبة النص بازدياد نقاط المستوى الموجودة على الغلاف الخارجي وبنهاية كل قصة أيضاً. إن محتوى الكتاب هو الأهم بالطبع بغض النظر عن المستوى والنوع، كتاب معاصر تشويق أو من وحي الخيال، فالغاية هو أن يقدم هذا الكتاب الفائدة ومتعة القراءة.
هيغاس - المستوى الأول: هذا المستوى مناسب للأشخاص الذين بدؤوا القراءة أو أولئك الذين يرغبون بالحصول على مفردات أكثر.
هيغاس - المستوى الثاني: هذا المستوى مناسب للأشخاص الذين يرغبون قراءة نص ذو لغ ٍة بسيط ٍة، مترابطة وسهلة التفسير.
هيغاس – المستوى الثالث: هذا المستوى مناسب للأشخاص الراغبين بلغ ٍة قريب ٍة من لغة التحدث.
هيغاس – المستوى الرابع: هذا المستوى مناسب للأشخاص الراغبين بتعلم كلما ٍت صعب ٍة ولغ ٍة تتطلب مستوى أعلى بقليل من المفردات والقواعد.
هيغاس – المستوى الخامس: هذا المستوى مناسب للأشخاص الراغبين بتعلم كلما ٍت أكثرصعوبةوتكوناللغةعندئذقريبًةمنلغةالأدب.
مستويات القراءة في كتب هيغاس


   1   2   3   4   5