Page 13 - Hegas_Abbe-och-Jag_varkatalog 2019_FLIP PDF
P. 13

Nyhet!
Simma på Neptunus
Rymdsnurr och känslokarusell. Eskil är en vanlig kille. Bara lite rädd för vatten. Tills han möter Tova. De har två saker gemensamt: Båda är adopterade ... och båda gillar rymden. Tillsammans bildar de Rymd-klubben E.T. där bokstäverna står för deras namn. Klubben blir räddningen för Eskil. Istället för att åka till den läskiga simhallen reser han och Tova ut i rymden – ända till Neptunus!
يا لتل ِك الكلمة الغريبة، لا بُ َّد أنَّها تعني نَ َع ْم. فَ َّكر إسكيل م َّر ًة أُخرى. ه ْل تَتح َّد ُث توفا لُغ َة الفضا ِء؟
37
SIMMA PÅ NEPTUNUS
ISBN 978-91-7543-599-2
Bok + CD 978-91-7543-600-5 Författare: Marie Helleday Ekwurtzel Illustratör: Anna Westin Översättare: Jihad Rahmoon Utgivning: 7 januari
Pris 142 kr, ca 56 sidor
Från 13 år
Hegas-nivå 2
–هليُناِس ُبهذاأْنيكوَنالُمشتري؟قَال ْتتوفا. بالخ َّزا ِن الملي ِء بالغا ِز!
– نَع ْم، قال إسكيل بسرو ٍر. والآن لَ ْم يب َق لدينا سوى
الم ِّريخ. ثُ َّم يحي ُن وق ُت ال ُهبو ِط. و َجلسا صا ِمتين ل ُبره ٍة ونَظرا خارجاً.
– اب َحثي ع ْن كوك ٍب حجر ٍّي أحمر، تَمتَم إسكيل. ثُ َّم م َّرا بجوا ِر َمبنى إدار ِة البلديَّ ِة. وكانَ ْت ُجدرانُ ُه ِمن القرميد الأحم ِر، يعلو ُه سق ٌف دائِر ٌّي. إنَّه يَصلُ ُح أ ْن يكو َن الم ِّريخ. توقّ َف ِت الحا ِفل ُة أما َم المدرس ِة. نَ َزل ِمنها ال َّجمي ُع. انته ْت ِرحلَ ُة ال َفضا ِء. –يالَُه ِم ْنأْمٍر ُمري ٍحأْننعوَدإلىكوك ِبالأرِضمَّرًة أُخرى، قالت توفا. إ َّن رحلا ِت الفضا ِء ُمتعب ٌة. – نَ َع ْم، قال إسكيل. ولك ْن َهل يُم ِك ُن أَ ْن نلتقي اليوم مسا ًء؟ ِعن َد التَّلَّ ِة، وننظُ ُر إلى ال ُّنجوم. تَم َّنى إسكيل أ ْن ت ق و َل أ َج ْل .
– كنيكس! قَالت توفا. وداعاً!
36
Jan
För dig som jobbar
med svenska som
andraspråk
Förr eller senare är det dags att börja läsa lite mer på svenska. Här är ett urval av böcker som kan passa.
Prenumerera på våra kataloger och affischer! Gå till bit.ly/2PtL6zD
13
SPRÅK


   11   12   13   14   15