Page 11 - Hegas_Abbe-och-Jag_varkatalog 2019_FLIP PDF
P. 11

Rysligt i gallerian!
Finns det zombier i gallerian? Malva vill kolla i affärer, men kompi- sen Hanna spanar hellre efter zombier. Malva tror inte att de finns på riktigt. Bara på film. Tills hon ser en figur med blek hud och has- ande steg. Som kommer rakt mot dem! Malva och Hanna måste fly. Men det är inte lätt att ta sig undan arga zombier... Första spanar- boken av Annika Widholm blev en succé. Här kommer uppföljaren.
Nyhet!
Jan
ZOMBIESPANARNA
ISBN 978-91-7543-659-3
Bok + CD 978-91-7543-640-1 Författare: Annika Widholm Illustratör: Jonna Björnstjerna Översättare: Jihad Rahmoon Utgivning: 7 januari
Pris 142 kr, 45 sidor, Från 6 år Hegas-nivå 2
ÖKSPANARNA
N 978-91-7543-604-3
s 142 kr, 45 sidor gas-nivå 2
SP
ISB
Pri He
11
SPRÅK
الغرفُةمليئٌةبالزومبي.لابَّدلمالفاوهانامنالخروج حالاً.تحاوُلهانافتَحالباب.وأخذتتسحُبمقبَضالباِب وتشَّده.
وأخيراًفُتَحالباب. هرعتاخارجتينإلىالممر.هناَكاصطدمتَابشخٍصما.
لكَّنهذاالشخَصلميكنمنالزومبي،بلفتاةحية.
–ماذاتفعلاِنهنافيغرفِةتماثيِلعرِضالأزياء؟ تساءلِتالفتاُةبغضب.
–نعم.تلَكالتماثيلالشاخصةتقففيالداخِلإلىأن تحتاَجَهاالمحلاُتلتعليِقالثياِبوعرِضهاعليها.
–تماثيُلعرِضالأزياء؟
نظرتهاناومالفاإلىبعضِهَماالآخر.
تحذير
صرخت مالفا.
30 31

   9   10   11   12   13