Page 10 - Hegas_Abbe-och-Jag_varkatalog 2019_FLIP PDF
P. 10

  Layla Ahmed arbetar som lärare och undervi- sar i Sfi. I sin undervis- ning växlar hon mellan svenska och arabiska. För henne är modersmålet mer än ett språk – det är en väg till förståelse för såväl andra språk som andra människor och kulturer.
Hon når eleverna via modersmålet
Respekt för modersmålet
Modersmålet fungerar som ett verktyg för undervisningen och ett hjälpmedel för andraspråks- inlärningen. Att som lärare kunna bemöta eleverna med samma språk och kultur som de bär med sig skapar förståelse, trygghet och förtroende mellan skolan och individen.
– Genom att uppmärksamma deras modersmål visar jag att jag tycker deras modersmål är viktigt och att jag har respekt för det, säger Layla.
Layla förklarar att modersmålet står för mer än bara ett språk. Det står för kultur, religion och tradition och genom att använda
modersmålet kan man också lättare nå elevernas tankar och skapa en ömsesidig relation och förståelse mellan lärare och elever.
Ha förtroende för språket
Layla har jobbat med moders- målsbaserad svenskundervisning i 18 år och hennes undervisningar sker på både svenska och arabiska. Genom att förklara, reflektera och diskutera på arabiska kan eleverna diskutera mer avslappnat och på så sätt få en större förståelse för det svenska språket. Layla menar på att det inte behöver vara så komplicerat.
– Först och främst måste läraren har förtroende för modersmålet. Då blir allting lättare.
Lär dig språket och bli självständig Inlärningsprocessen är ömse- sidig och genom mötet med eleverna har Layla fått ta del av flera upplevelser och berättelser. Framför allt har hon fått se vär- det av att kunna ett språk.
– Jag minns en kvinna från Libanon som sade till mig ”Jag var blind men nu har jag börjat se” och syftade på när hon började känna igen sitt eget namn i skrift. Det är någonting som händer med människor när de börjar lära sig språket och knäcka koden. De blir
mer självständiga och deras självförtroende blir starkare.
 10 • Du hittar alla titlar på hegas.se
    
   8   9   10   11   12