Page 9 - 819614_Pirat-apor 3_Spoken pa skatt-on_FLIP PDF
P. 9

       KAPITEL 1
KLAS ÖVAR SIG
 – När jag blir pirat-ap-kapten måste jag kunna rita skattkartor, sa matros Klas för sig själv.
Den unga apan låg bakom några banan-tunnor på golvet i lastrummet. Han ritade en karta med färgkritor.
Kartan visade en stor ö nära två mindre öar.
7

   7   8   9   10   11