Page 7 - 819331_Lisen 6_Lisen raddar angen_FLIP PDF
P. 7

   2
De parkerar cyklarna och slänger sig raklånga i gräset.
Då sticker det till under Samis fot.
– Aj!
Sami flyger upp. Han skriker och hoppar
runt på ena benet. Det ser roligt ut tycker Lisen.
– Sluta skratta! säger Sami.
    m
h
m
a
a
a
r
t
t
–
l
i
U
r
f
U
ä
ä
t
t
g
d
S
l. Jag vill titta, säger
S
l
S
n
n
r
r
r
a
. .
k
k
g
t
t
t
å
å
t
å
s
å
å
s
e
e
O
s
t
t
t
i
i
i
l
l
l
   F
F
a
r
–
–
i
d
 U
oten syns ett rött
n
k
d
d
d
e
O
e
e
e
r
r
f
f
o
o
   m
h det är svullet.
ä
c
  F
r att det är bäst
r
i
d
a
s
.
h
.
.
t
i
i
i
O
l
l
l
l
l
l
c
c
 F
r
F
r
r
i
i
d
d
a
a
s
s
ä
ä
ä
g
g
g
e
e
e
b
b
b
r
   a
aka till fritis.
t
t
g
å
t
a
    5
   5   6   7   8   9