Page 12 - 819331_Lisen 6_Lisen raddar angen_FLIP PDF
P. 12

 4
De rusar ut i köket och berättar för Kingen. Han tycker att det är en utmärkt
idé.
– Och jag vet nog ett ställe
där vi kan ha en äng, säger han.
Han tar med sig barnen ut på framsidan.
   10
   10   11   12   13   14