Page 11 - 819331_Lisen 6_Lisen raddar angen_FLIP PDF
P. 11

  – Frida! Kan vi ha en äng? frågar Lisen och Sami på samma gång.
– En äng?
– Ja! Har du inte lyssnat? frågar Lisen. Humlor och bin behöver olika sorters blommor för att leva.
– Och vi behöver dem, säger Sami. Så att det kan bli frukt och bär.
– Eh ... jo, säger Frida. Det vet jag väl. Men, en äng? Här?
– Vi är ju fritis Humlan, säger Sami. Vi måste hjälpa humlorna.
Frida skrattar.
– Okej! Men jag vet ingenting om
sånt. Vi måste fråga Kingen, säger hon. Han vet allt om blommor.
   9

   9   10   11   12   13