Page 12 - 818938_Den längsta resan_Avslöjandet_FLIP PDF
P. 12

 kaparen fungerade. Det enda de visste var att de hudlösa hade satt dit den.
De hudlösa. Ordet var lika hemskt som varelserna det beskrev. Ingen ombord hade sett dem, men alla hade hört historierna. Hur de tog över skepp och dödade alla ombord. Men det var inte ens det värsta. Det värsta var att de inte hade någon hud.
10
   10   11   12   13   14