Page 11 - 818938_Den längsta resan_Avslöjandet_FLIP PDF
P. 11

  hennes föräldrar och några andra vuxna och jobbade.
Men idag hade hon honom helt för sig själv.
– Allena, Sirius, kom och sitt med oss.
Från ett bord i ena hörnet vinkade hennes pappa. Han satt redan där med Allenas mamma och två andra vuxna. Hiro, som var Allenas gamla lärare i maskinlära och Kaia, skeppets elektronik- expert. Medan alla andra såg glada ut var deras ansikten allvarliga. Vilket kanske inte var så konstigt.
På bordet framför dem låg nämligen kaparen. Den var en liten manick, knappt större än Allenas hand. Trots att den var så liten hade den stängt av hela deras skepp. Allena och Sirius hade lyckats få igång det igen. Men de visste fortfarande inte hur
9

   9   10   11   12   13