Page 5 - 818730_Vildmarkssystrar 5_Sjovilda viljor_FLIP PDF
P. 5

         VILDMARKS-SYSTRARNAS FÄLT-HANDBOK
För det medelsvåra programmet
Tionde upplagan – mars 1984
Skriven för
Fröken Hil
l
d
d
n
n
K
u
K
a
a
n
n
e
e
i
c
ci
i
Vildmarks-systrarnas fält-handbok | 3
 ur
r
P
Pa
a
t
t
r
r
i
 Fnurr vo
a
o
a
 LÄGER FÖ
s
”Vänskap
Ö
R
R
F
pt
ti
il
F
l
L
L
I
IC
l
l
s
CK
K
O
O
R
R
 l
l
m
ma
a
x
x!
!”
 ”
TUFFA TJEJER


   3   4   5   6   7