Page 6 - 817580_Fatta grejen med spindlar_FLIP PDF
P. 6

  Vet du om att spindlar inte är insekter?
Grejen är att spindlar har åtta ben och insekter har bara sex ben. Men precis som insekter, finns spindlar i hela världen. Både där det är kallt och
4 där det är varmt, samt både på land och i vatten!
FATTA G
REJEN!


   4   5   6   7   8